RTG

zdjęcie rtgDo badań diagnostycznych RTG pacjenci przyjmowani są tylko ze skierowaniem. Pacjentom, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza CM "AMICUS" wykonywane jest ono bezpłatnie (chyba, że lekarz zaznaczy na skierowaniu „na koszt pacjenta”). Pozostali pacjenci ze skierowaniami z innych jednostek płacą za badania w/g aktualnego cennika.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

 pracownia rtg