Diagnostyka

diagnostyka lekarska badaniaWyniki prawidłowo przeprowadzonych badań diagnostycznych są kluczowe do postawienia właściwej diagnozy przez lekarza prowadzącego. W naszym centrum medycznym mieszczą się pracownie diagnostyczne realizujące następujące usługi:

  • badania USG i RTG,
  • pobór próbek do badania w laboratorium,
  • gastroskopię, kolonoskopię, polipektomię oraz pobór wycinków do badań histopatologicznych w gabinecie endoskopii.

Badania wykonywane są przez specjalistów w swojej dziedzinie. Pracownie diagnostyczne współpracują bezpośrednio z pozostałymi działami naszej placówki medycznej: poradnią POZ oraz poradniami specjalistycznymi. Usługi realizowane są zarówno w formie odpłatnej, jak i bezpłatnej (w ramach finansowania z NFZ). Do części pracowni diagnostycznych przyjmowani są na badania wyłącznie pacjenci posiadający aktualne skierowanie od lekarza prowadzącego: pierwszego kontaktu lub specjalisty.

USG
RTG
Laboratorium
Pracownia endoskopii
Pracownia psychologiczna
Pracownia EKG
Pracownia audiometryczna