Programy unijne

W naszym centrum medycznym realizujemy różnego rodzaju projekty unijne. Prowadzimy m.in. program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni dla pacjentów zamieszkujących w województwie śląskim, znajdujących się w przedziale wiekowym od 50 do 64 lat. Program prowadzony jest do 31 grudnia 2022 roku. Więcej informacji o realizowanych w naszym centrum projektach unijnych można otrzymać w rejestracji.

programy unijne

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRUM MEDYCZNE AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawiadamia, że w postępowaniu pn. "Wdrożenie e-usług w placówce POZ" dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Aleksandra Kubik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe nip 9491984104
42-200 Częstochowa Obrońców Westerplatte 13 m. 37 . Kwota oferty: 158 960,28 zł brutto.
Jednocześnie informujemy, że w wyznaczonym do składania ofert terminie, Zamawiający otrzymał jedną ofertę.