Poradnie specjalistyczne

W centrum medycznym znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

 • ginekologiczna,
 • chirurgiczna,
 • dermatologiczna,
 • rehabilitacyjna,
 • laryngologiczna,
 • okulistyczna,
 • urazowo-ortopedyczna,
 • neurologiczna,
 • gastroenterologiczna,
 • geriatryczna.

Prowadzone są u nas także usługi z zakresu medycyny pracy. W placówce znajduje się Dzienny Ośrodek Opieki Geriatrycznej, gdzie odbywają się komercyjne zabiegi z zakresu światłolecznictwa i ciepłolecznictwa oraz prowadzone są ćwiczenia usprawniające. Na oddziale dziennym można również skorzystać z porady psychologa.

Poradnie specjalistyczne działają w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co oznacza, że za okazaniem skierowania usługi realizowane są bezpłatnie. Wyjątkiem jest poradnia ginekologiczna, w której realizacja usług w ramach NFZ nie wymaga przedstawienia skierowania, oraz poradnia urologiczna, która realizuje wyłącznie usługi prywatne.

W skład usług realizowanych w ramach konsultacji specjalistycznych wchodzi m.in.:

 • rozpoznawanie i leczenie schorzeń oraz porada lekarska,
 • przepisywanie recept,
 • zlecanie konsultacji u innych specjalistów,
 • zlecanie badań diagnostycznych,
 • kwalifikowanie do leczenia stacjonarnego.

U lekarzy specjalistów wykonywane są także drobne zabiegi, m.in. w gabinecie chirurgii ogólnej oraz poradni urazowo-ortopedycznej.