Współpraca z Firmami Ubezpieczającymi

  • porady lekarske,

  • konsultacje

  • zlecanie konsultacji specjalistycznych

  • zlecanie badań diagnostycznych