Centrum Medyczne AMICUS prowadzi  specjalistyczne poradnie medyczne

Poradnia ginekologiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Medycyna pracy